Bağlantılar

Balıkesir Valiliği www.balikesir.gov.tr

Bandırma Kaymakamlığı www.bandirma.gov.tr

Bandırma Ticaret Odası www.bandirmaticaretodasi.org

Bandırma Sanayici ve İşadamları Derneği www.bansiad.org.tr

Bandırma Belediyesi  www.bandirma.bel.tr

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) www.gmka.org.tr

T.C. Cumhurbaşkanlığı www.tccb.gov.tr

Türkiye Büyük Millet Meclisi  www.tbmm.gov.tr

T.C. Maliye Bakanlığı  www.maliye.gov.tr

T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı www.sanayi.gov.tr

T.C. Merkez Bankası www.tcmb.gov.tr

Devlet Planlama Teşkilatı www.dpt.gov.tr

Devlet İstatistik Enstitüsü www.die.gov.tr

Hazine Müsteşarlığı www.hazine.gov.tr

Dış Ticaret Müsteşarlığı www.dtm.gov.tr

Gümrük Müsteşarlığı www.gumruk.gov.tr

Gelirler Genel Müdürlüğü www.gelirler.gov.tr

KOBİ-NET www.kobinet.org.tr

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) www.tse.gov.tr

Yabancı Sermaye Derneği www.yased.org.tr

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) www.ikv.org.tr

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGM) www.igeme.org.tr

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) www.deik.org.tr

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası www.imkb.gov.tr

Türkiye Odalar Borsalar Birliği www.tobb.org.tr

Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. www.balo.tc