BELGELER

Arsa Talep Başvuru Dosyası

Yapı Ruhsatı için teslim alınacak belgeler

Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenleme Sistemi

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için istenen belgeler


Çevre İzin Belgesi

Çevre İzni Görüş Dilekçesi

ELEKTRİK

Bölge içi elektrik ihtiyacımız TEİAŞ Gönen Trafo merkezinden kendimize ait 11 km lik ENH’da bulunan 45 adet direkle sağlanmaktadır. Bölge içinde elektrik dağıtımı ise 1 Dağıtım Merkezi ve 8 adet trafo ile yapılmaktadır. Yatırımcılarımızın tükettikleri enerji 1 no.lu ulusal tarifeden bölge müdürlüğümüzce faturalandırılmaktadır.

Çevre ve sokak aydınlatmaları, faturalandırma hizmetleri, arıza ve bakım hizmetleri müdürlüğümüzün yetkili teknik personeli tarafından verilmektedir.

Elektrik Enerjisi Temininde Takip Edilecek İşlem Sırası
Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri için Yapılan Başvurularda İzlenecek Yol
Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri için Yapılan Başvurularda İzlenecek Yol

DOĞALGAZ

15.11.2013 tarihinde doğalgaz altyapı çalışmaları için yer teslimi yapılmış, başarılı bir alt yapı imalat süreci sonucunda 01.09.2014 tarihinde BOTAŞ ile yapılan kullanım sözleşmesi ile sanayicimizin kullanımına sunulmak üzere BANOSB RMS-A ve 2 adet bölge istasyonuna gaz arzı sağlanmaya başlanılmıştır. BANOSB 3.500.000 TL bedel ile 1560 mt BOTAŞ hattı 2280 mt iç dağıtım çelik hattı 5570 mt. polietilen hat imalatı gerçekleştirmiş. Sürekli gelişmeyi ve kesintisiz gaz ve kaliteli hizmet verme hedefinde olan Organize müdürlüğümüz ileriki genişleme ve gaz ihtiyaçlarını da gözeterek iç dağıtım hatlarının taşıma kapasitesini 50.000 m3/h kapasiteli olarak imalatı gerçekleştirmiştir.


Bandırma OSB Korrektör (Elektronik Hacim Düzeltici) Teknik Şartnamesi

Bandırma OSB Endüstriyel Tesislerde Doğalgaza Dönüşüm Teknik Şartnamesi

Endüstriyel Tesislerde Doğalgaza Geçiş El Kitabı (Pdf)

RMS-C T1 Malzeme Listesi

RMS-C T1 Teknik Çizimi (Dwg)

RMS-C T2 Malzeme Listesi

RMS-C T2 Teknik Çizimi (Dwg)

RMS-C T3 Malzeme Listesi

RMS-C T3 Teknik Çizimi (Dwg)

RMS-C T4 Malzeme Listesi

RMS-C T4 Teknik Çizimi (Dwg)

RMS-C T5 Malzeme Listesi

RMS-C T5 Teknik Çizimi (Dwg)

KULLANIM SUYU TEMİNİ / DAĞITIM HİZMETİ

Sanayi tesislerimizin su ihtiyacı Bostancı Köyü’nden su kuyularından temin edilmekte olup, dezenfeksiyon için su depolarında otomatik klorlama işlemi uygulanmaktadır. Ayrıca, su şebekesine ait analizler İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik esaslarına göre düzenli olarak yapılmaktadır. Bölgemiz sınırları içerisinde toplam kullanma suyu şebekemiz 6.5 km uzunluğa sahip olup ilgili yatırımlar devam etmektedir.


MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi günlük kapasitesi 1500 m3 olup, tesisin tamamlanması ile birlikte 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince hazırlanmış Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 20.02.2014 tarihinde atıksu konulu Çevre İzni alınmıştır. Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tüm gereklilikler yerine getirilmektedir. Katılımcıların atıksu kirliliğinden kaynaklı bertaraf sorunu da bireysel çözümlerden ortak çözüme ulaşmıştır.

Çevre izni için tıklayınız


ATIKSU VE YAĞMUR SUYU TOPLAMA HİZMETİ

Bölgenin atıksu ve yağmur suyu ayrı altyapı şebeklerine sahip olup, toplanan yağmur suları Sülüklü Deresi aracılığı ile Gönen Çayına, nihai olarak Marmara Denizi'ne ulaşmaktadır.

Bölgede faaliyet gösteren tesislerden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atık sular ise atıksu altyapı şebekesi yardımı ile Merkezi Atıksu Arıtma Tesisine iletilmektedir.

Bölge toplam 6.5 km yağmur suyu alt yapı şebekesi ve 4.5 km atıksu alt yapı şebekesine sahiptir.


Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Çevre Yönetim Sistemi (pdf dosyası)


Anasayfa  |  Organizasyon  |  Firmalar  |  Mevzuat  |  Hizmetler  |  Duyurular  |  Galeri  |  Basında Biz  |  Bağlantılar  |  İletişim